Trådlöst

Välkommen till oss på Mobile. Vi är fokuserade på artiklar som rör allt som kretsar kring trådlösa apparater, det kan vara till exempel mobiler, radioapparater men även trådlös videoövervakning och andra typer av larmsystem.

Vad är radiokommunikation?

Alla typer av elektroniska signaler där vi ansluter till olika apparater samarbetar med radiosignalerna på ett eller annat sätt. Radiosignaler skickas ut via en antenn med olika typer av styrka. Ett annat ord är effekt och det är det ord vi kommer använda i denna artikel. 
 

När man skickar ut signalen i luften blir signalen allt svagare ju längre bort från antennen (Sändaren) man kommer.  

Radiosignaler

Om man lyssnat på radio har man med stor sannolikhet lyssnat på radiokanaler som till exempel P1 och P3, eller kanske NRJ och RixFM. Dessa radiokanaler har egna frekvenser som de får sända sina program på.  
 

För att veta vem och vad som får skickas ut på en angiven frekvens är det Post och Telestyrelsen som bestämmer detta. De har till exempel bestämt att det finns specifika kanaler där man får använda sin jaktradio. 
 

En frekvens är helt enkelt ett mått på hur mycket en radiosignals våglängd förändras. Desto högre frekvens desto mer kommer våglängen att gå upp och ner och därför blir våglängden kortare i sträcka. Vill du alltså kunna använda din radiokommunikation långt ifrån sändaren vill du använda en så låg frekvens som möjligt.  
 

Därför är det viktigt att en jaktradio klarar av de lägre frekvensbanden när du är och jagar i glesbygder. 

Historia om vårt mobilnät

Det första mobilnätet döptes till NMT

Det första mobilnätet som användes i Sverige var det Nordiska Mobiltelefonisystemet (NMT) och som namnet visar härstammar det från just Norden. Detta band låg på frekvensbanden 450-900 Mhz och även om det hade sina brister var det väldigt värdefullt för vissa då just 450 MHz bandet ger en riktigt bra täckning i vårt svenska glesbygd.  

https://www.fixanatet.se/fordjupning/grunder-i-radiokommunikation/ 

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/mobilt/mobil-kommunikation/mobilnaten

Andra generations mobilnätet heter GSM

Den andra generationens mobilnätet döptes till GSM och står för Globalt System för Mobiltelefoni eller Groupe Spécial Mobile. Tanken med GSM-nätet var att kunna skapa ett nätverk som hela Europa kunde använda. Detta nät är fortfarande än idag i drift och används av massa olika prylar, allt från mobiler, smartphones men även till exempel babylarm och videoövervakning. Olika typer av alarmenheter använder även GSM-signaler för att kommunicera, till exempel andningslarmet används på en GSM-signal för att skicka en pulserande signal till din enhet. 

Tredje generations mobilnät heter UMTS

Den tredje generationens mobilnät lanserades 2003 och står för Universal Mobile Telecommunications System. Nätet förknippas med 3G och är väl känt i vårt samhälle. 

Fjärde generationens mobilnät är LTE 

4G som används i Sverige heter egentligen LTE och står för Long Term Evolution. Jämfört med 3G erbjuder 4G högre hastighetet och svarstiderna är mycket lägre. Fördelen med kortare svarstider i nätet är att det inte uppstår fördröjningar som var en stor nackdel i 3G nätet. 

LTE var det första mobilnätet där skillnaden mellan en fast anslutning och en trådlös anslutning inte var så märkbart stor. Kurvan har dvs krympit för varje generations nät som lanserats.